برنامه
آموزشی


 نام گروه 

 رشته تخصصی آسیب شناسی
  رشته تخصصی ارتوپدی
  رشته تخصصی اطفال
  رشته تخصصی بیهوشی
  رشته تخصصی پزشکی اجتماعی
  رشته تخصصی پزشکی هسته ای
  رشته تخصصی پوست
  رشته تخصصی جراحی عمومی
  رشته تخصصی جراحی کلیه
  رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب
 رشته تخصصی چشم
  رشته تخصصی داخلی
  رشته تخصصی رادیولوژی
  رشته تخصصی روانپزشکی
  رشته تخصصی زنان و زایمان
  رشته تخصصی طب اورژانس
  رشته فوق تخصصی قلب و عروق
  رشته تخصصی گوش و حلق و بینی


منوی معاونت آموزش بالینی